minősített iratkezelő szoftver

Pénzügyi programok

Kimenő számlázás 2006
Pénztári Kezelő Program
Pénzügyi Analitika - Kintlévőségek
SQL - Iktatás
SQL - Pénztár

'Falu' kistelepülés programcsomag

Falu Népességnyilvántartás
Falu Szociálpolitika

Igazgatási programok

Ebnyilvántartás
EXTRA Szálláshelyek nyilvántartása
EXTRA Telephelyek nyilvántartása
EXTRA Üzletek nyilvántartása
Gyámügyi nyilvántartás (extra)
Gyámügyi nyilvántartás ASP (vékonykliens)
Iktató és Iratkezelő rendszer (SQL)
Iktató és Iratkezelő rendszer ASP (vékonykliens)
Marhalevelek kezelése
mySQL - Szabálysértések nyilvántartása
mySQL - Szociálpolitika - Népjóléti rendszer
Népesség nyilvántartás
Oracle - Szociálpolitika - Népjóléti rendszer
SQL - Szabálysértések nyilvántartása
SQL - Szociálpolitika - Népjóléti rendszer
Szabálysértések nyilvántartása
Szociálpolitika - Népjóléti rendszer (dbf)
Szociálpolitika ASP (vékonykliens)

Testületi munka

Falu Jegyzőkönyv készítő
Testületi Anyagok

Vezetői információ

Vezetői Információs Rendszer

Költségvetési programok

Költségvetés kezelő program
Költségvetési analitika

Integrált Pénzügyi Rendszer

IPR - Beszla
IPR - Kintlévőségek
IPR - Kiszla
IPR - Pénztár
IPR - Pénzügyi vezérlő
IPR - Szerződések
Okmányiroda Pénztár

Hivatali Csoportmunka Rendszer

Hivatali Csoportmunka Rendszer - HCR

LINUX alapú programok

Bérlakás nyilvántartó program
Építéshatósági munka program

SQL - Szociálpolitika - Népjóléti rendszer

A program átfogóan kezeli a hivatal hatáskörébe tartozó segélyformákat, támogatásokat. Paraméterezhetőségéből adódóan az állami támogatásokon kívül képes feldolgozni a helyi szociális rendeletnek megfelelő segélyezési struktúrát, valamint kezelni a helyi költségvetésben meghatározott szociális előirányzatokat.

Már a kérelem beadásának időpontjától nyomon követhetjük az ügy menetét, a segélykiadáson és határozatkészítésen át egészen a segély kifizetéséig.
A segélyeken kívül egyéb intézkedés kategóriában rögzíthetők azok az ügyek, melyeknek nincs pénzvonzata.

Önálló főtípusként kezelhetők a Mozgáskorlátozottak támogatásai, valamint a Közgyógyellátások teljes rendszere.

Önálló eseményként jelennek meg a kiadott elutasítások is, jogszabályi hivatkozással, indokolással.

A programban lehetőség van környezettanulmány készítésére is. Üres és kitöltött környezettanulmány nyomtatása egyaránt biztosított.

A program szolgáltatása, hogy figyelmeztetések bevitelét teszi lehetővé. Minden ügyintéző saját magának készíthet figyelmeztetést a napi teendőire vonatkozóan, melyek a program indításakor egy ablakban jelennek meg.

A program legnagyobb előnye, hogy egy személy minden eseményét egyszerre láthatjuk egy listaablakban, akár több évre visszamenőleg.

A segélyezett személyek könnyen és gyorsan beemelhetők személyi adataikkal együtt a közös állományból.

A segélytípusok csoportonként külön kezelhetők, a paramétereik megadásánál lehetőség van többek között a kezdeti érték rögzítésére, valamint a törthó számolási módjának beállítására.

A program képes kezelni a kötelező levonásokat (Eü. hozzájárulás, SZJA előleg, Nyugdíj járulék, Egyéb levonások), valamint az állami visszaigényléseket is.
A program keretein belül lehetőség van a határozatok elkészítésére, melyeket az ügyintéző maga készíthet el és szabadon módosíthat. Jelenleg Ms Word, Ms Works2000 valamint két beépített határozatkészítő eszköz áll rendelkezésre. (Az Ms Word vagy Ms Works2000 programok nem képezik részét az Integrált Önkormányzati Rendszernek.)

A program funkciói közé tartozik a támogatások kiutalása, amely könnyen és gyorsan elvégezhető. Képes kezelni a postai floppys utalást, valamint közvetlen banki terminálos utalási formákat, mint az OTP, a Postabank, valamint a Raiffeisen bank adatformátumait.

Készpénzes kifizetés esetén közvetlen kapcsolat létesíthető a Pénztár programunkkal, melyben az importálás után azonnal nyomtathatóak a kiadási pénztárbizonylatok, valamint lehetőség van az egybetartozó segélytételek egy darab bizonylaton történő megjelenítésére is.

Megadhatóak az éves költségvetés szociális keretösszegei, így folyamatosan figyelemmel kísérhető a keretfogyasztás.

Rendezési és keresési funkció segíti az ügyintézők munkáját, többfajta feltétel megadását kínálva.

A programban tág keretek között van lehetőség kigyűjtésekre, listák készítésére, valamint a statisztikák elkészítésére. A rendszer a belső használatra tervezett kimutatásokon kívül elkészíti a 1206-os statisztikai nyomtatványt, valamint a KSH (floppys) kísérleti családi statisztikáját.

A program teljes támogatást nyújt a komplex, ismétlődő feladatok ellátásához. Közvetlen funkcióval támogatja a kötegelt segélytétel megosztást (pl. Étkezési támogatás közvetlenül az intézményekhez gyermekek szerint), és a kötegelt segélykiadást (pl. egyszeri állami támogatás, iskolakezdési támogatás automatikus kiadása). Lehetőség van nagyszámú határozat kötegelt nyomtatására, valamint kötegelt segélyösszeg emelésre, automatikus felülvizsgálatra.
A rendszer teljes szabadságot biztosít az ügyintézőnek a kifizetések terén. Lehetőség van a kifizetendő összegek leosztására, könnyedén kezelhetők az előlegek, a készpénzes részkifizetések, a családi pótlék levonása, vagy a segély egy részének közvetlenül intézményekhez utalása.

A program külön, kódolt adatállományban tárolja a tényleges kifizetések adatait, tehát sem a programon belülről, sem pedig számítástechnikai tudással kívülről nincs lehetőség a kifizetések meghamisítására.

KIMERA 2008