minősített iratkezelő szoftver

Pénzügyi programok

Kimenő számlázás 2006
Pénztári Kezelő Program
Pénzügyi Analitika - Kintlévőségek
SQL - Iktatás
SQL - Pénztár

'Falu' kistelepülés programcsomag

Falu Népességnyilvántartás
Falu Szociálpolitika

Igazgatási programok

Ebnyilvántartás
EXTRA Szálláshelyek nyilvántartása
EXTRA Telephelyek nyilvántartása
EXTRA Üzletek nyilvántartása
Gyámügyi nyilvántartás (extra)
Gyámügyi nyilvántartás ASP (vékonykliens)
Iktató és Iratkezelő rendszer (SQL)
Iktató és Iratkezelő rendszer ASP (vékonykliens)
Marhalevelek kezelése
mySQL - Szabálysértések nyilvántartása
mySQL - Szociálpolitika - Népjóléti rendszer
Népesség nyilvántartás
Oracle - Szociálpolitika - Népjóléti rendszer
SQL - Szabálysértések nyilvántartása
SQL - Szociálpolitika - Népjóléti rendszer
Szabálysértések nyilvántartása
Szociálpolitika - Népjóléti rendszer (dbf)
Szociálpolitika ASP (vékonykliens)

Testületi munka

Falu Jegyzőkönyv készítő
Testületi Anyagok

Vezetői információ

Vezetői Információs Rendszer

Költségvetési programok

Költségvetés kezelő program
Költségvetési analitika

Integrált Pénzügyi Rendszer

IPR - Beszla
IPR - Kintlévőségek
IPR - Kiszla
IPR - Pénztár
IPR - Pénzügyi vezérlő
IPR - Szerződések
Okmányiroda Pénztár

Hivatali Csoportmunka Rendszer

Hivatali Csoportmunka Rendszer - HCR

LINUX alapú programok

Bérlakás nyilvántartó program
Építéshatósági munka program

Iktató és Iratkezelő rendszer ASP (vékonykliens)

A KIMERA ? Iktató és Iratkezelő Rendszer megfelel az alábbi kötelező érvényű normatíváknak:

- 335/2005. (XII. 29.) Kormány rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről (módosítása: 239/2007. (IX.12.) Kormány rendelet)
- 24/2006. (IV. 29.) BM?IHM?NKÖM együttes rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről
- 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről (utolsó módosítása: 2007. évi XCVII. törvény)

A KIMERA ? Iktató és Iratkezelő Rendszer kezeléséhez az intézményi Iratkezelési Szabályzat ismerete mellett elegendő általános számítógép-felhasználói jártasság és böngésző ismerete. A lehetőségek, és igények határán belül próbál igazodni a mindenkori informatikai lehetőségekhez - nyújtja mindazon szolgáltatásokat, amelyek a felhasználó által meghatározott szakmai követelményeket kielégítő, egyszerű, gyors, biztonságos és megbízható kezeléshez szükségesek.

A KIMERA ? Iktató és Iratkezelő Rendszer-ben lehetőség van olyan iktatókönyvrendszer létrehozására, mely igazodik a szerv meglévő iratkezelési szabályzatához. Igazodik a szerv meglévő irattári tervéhez. Biztosítja, hogy a felhasználók az irattári terv főcsoportjainak, csoportjainak és alcsoportjainak irattári tételeihez illeszkedő elsődleges besorolási sémát hozzanak létre. Lehetővé teszi, hogy a felhasználók az ügyiratokat az irattári terv tételeihez besorolják. Rögzítés során az irat az iktatókönyvbe iktatható, az előírt metaadatok köre automatikusan és/vagy manuálisan társítható a rögzítendő irathoz.

A KIMERA ? Iktató és Iratkezelő Rendszer szükség esetén (téves iktatás) lehetővé teszi az iratok újbóli iktatását, átiktatását vagy egy iktatás sztornózását. Biztosítja az előírt formátumban érkező elektronikus iratok nyilvántartásba vételét és megfelelő tárolását, valamint elektronikus feldolgozását és/vagy papíralapú feldolgozási folyamatba továbbítását. Tárolja az ügyiratok (ügyiratdarabok) és iratok kötelező metaadatait, minden irat egyedi azonosítóval rendelkezik.

A KIMERA ? Iktató és Iratkezelő Rendszer lehetővé teszi, hogy a felhasználó (jogosultsága függvényében) új ügyiratokat (ügyiratdarabokat), illetve iratokat hozzon létre. Minden ügyirathoz (ügyiratdarabhoz) tartozik legalább egy irat. Lehetővé teszi, hogy a felhasználó vegyes ügyiratokat is létrehozzon. Biztosítja, hogy a papíralapú, az elektronikus, illetve a vegyes ügyiratok bármely kombinációban egymáshoz rendelhetők legyenek.

A KIMERA ? Iktató és Iratkezelő Rendszer ügyiratok/iratok mozgását (elektronikus és fizikai) nyomon követő funkcióval rendelkezik, az elektronikus és a fizikai iratok, ügyiratok helyére és mozgásaira vonatkozó információk figyelemmel kísérése és nyilvántartása érdekében.

A KIMERA ? Iktató és Iratkezelő Rendszer biztosítja a keresési funkciók széles választékát, melyek az iktatási rendszer minden szintjéhez (iktatókönyv, irattári tétel, ügyirat, irat) tartozó metaadatok alapján lehetővé teszik az ügyiratok/iratok és/vagy metaadataik keresését és elérését. Ügyiratok esetében keresési lehetőséget biztosít az elektronikus, vegyes vagy fizikai ügyiratok metaadataira egyaránt. A felhasználó képernyőjén jelzi a keresés eredményeként kapott találatok számát, lehetővé teszi, hogy a felhasználó megjelenítse a keresés eredményeit (a ?találati listát?). Lehetővé teszi meghatározott időintervallumok használatát a lekérdezésekben, ebbe beleértendők az aktuális dátumtól függő lekérdezések is (pl. az elmúlt 10 napban milyen ügyiratokat iktattak). A rendszer keretében végrehajtott egyetlen adatkeresési vagy adat-visszanyerési művelet sem tár fel a felhasználó számára olyan információkat (metaadatot vagy irattartalmat), melyre a felhasználónak nincs jogosultsága.

A KIMERA ? Iktató és Iratkezelő Rendszer biztosítja az adatok manuális és/vagy automatizált biztonsági mentését és helyreállítását, melyek lehetővé teszik az összes, vagy egyes kiválasztott iktatókönyvek, ügyiratok, iratok és azok metaadatainak, és az iratkezelő rendszer adattár adminisztratív attribútumainak rendszeres biztonsági mentését. Az adatok teljes körű integritását a helyreállítást követően is megőrzi. A rendszer egy megváltoztathatatlan eseménynaplót is vezet.

A KIMERA ? Iktató és Iratkezelő Rendszer biztosítja, hogy kívánságra tájékoztassa a felhasználót az összes olyan őrzési/selejtezési határidőről, amelyik egy meghatározott időszakon belül lejár, és jelentéseket adjon az érintett iratok mennyiségéről és típusáról. Támogatja a felülvizsgálati folyamatot a felülvizsgálandó elektronikus ügyiratok bemutatásával, metaadataikkal és a rájuk vonatkozó iratmegőrzési ütemterv információkkal együtt, olyan módon, ami lehetővé teszi a felülvizsgálónak, hogy hatékonyan tanulmányozza az iratok tartalmát és/vagy metaadatait. Papíralapú iratok esetén ez természetesen csak a metaadatok megtekintését jelenti.

A KIMERA ? Iktató és Iratkezelő Rendszer alkalmas az előírt formátumban rendelkezésre álló elektronikus iratok megjelenítésére olyan módon, ami megőrzi az iratokban foglalt információkat. A keresési kérelem eredményeként lekért iratokat a megfelelő megjelenítő alkalmazás integrált kezelésével jeleníti meg. Lehetőségeket biztosít az iratok és az azokhoz tartozó metaadatok kinyomtatására. Papíralapú iratok esetén ez csak a rögzített metaadatokra vonatkozik. Lehetővé teszi az ügyiratban lévő összes irat kinyomtatását. Amennyiben a levéltárak részére kinyomtatva történik az iratátadás, az ügyirat iratainak és az értelmezésükhöz használt metaadatoknak a nyomtatási rendje az ügymenet rendje szerint alakul. Papíralapú iratok esetén ez csak a rögzített metaadatokra vonatkozik.

A KIMERA ? Iktató és Iratkezelő Rendszer alkalmas hálózati üzemeltetésre. Leszámítva a mentési/helyreállítási funkciókat, az iratkezelő rendszer összes munkahelyén - ha jogosultság nem tiltja, és a műszaki feltételek megengedik - bármely funkció használható legyen. Az alkalmazandó szerver és kliensoldali operációs rendszer, esetleg szükséges adatbázis-kezelő széleskörűen támogatott. A rendszer kezelői felületei, fájlformátumai megfelelnek a kliens/szerver oldali alkalmazott operációs rendszer szabványainak.

A KIMERA ? Iktató és Iratkezelő Rendszer részét képezi az elektronikus aláírás kezelése. Amennyiben az elektronikusan tárolt adatok (iktatási adatok, iratok stb.) integritásának védelme nem az elektronikus aláírás felhasználásával történik, úgy a változtathatatlanságról egyéb - akár papíralapú - megoldással gondoskodni kell.

A KIMERA ? Iktató és Iratkezelő Rendszer tanúsított Ügymenetkezelő útvonalakkal rendelkezik. Az Ügymenetkezelő útvonalak természetesen szabadon változtathatóak, ami azt jelenti, hogy a hivatal működéséhez és iratkezelési szabályzatához igazítható. Az Ügymenetkezelő útvonalak ennek megfelelően széleskörűen paraméterezhetőek.

KIMERA 2008