minősített iratkezelő szoftver

Pénzügyi programok

Kimenő számlázás 2006
Pénztári Kezelő Program
Pénzügyi Analitika - Kintlévőségek
SQL - Iktatás
SQL - Pénztár

'Falu' kistelepülés programcsomag

Falu Népességnyilvántartás
Falu Szociálpolitika

Igazgatási programok

Ebnyilvántartás
EXTRA Szálláshelyek nyilvántartása
EXTRA Telephelyek nyilvántartása
EXTRA Üzletek nyilvántartása
Gyámügyi nyilvántartás (extra)
Gyámügyi nyilvántartás ASP (vékonykliens)
Iktató és Iratkezelő rendszer (SQL)
Iktató és Iratkezelő rendszer ASP (vékonykliens)
Marhalevelek kezelése
mySQL - Szabálysértések nyilvántartása
mySQL - Szociálpolitika - Népjóléti rendszer
Népesség nyilvántartás
Oracle - Szociálpolitika - Népjóléti rendszer
SQL - Szabálysértések nyilvántartása
SQL - Szociálpolitika - Népjóléti rendszer
Szabálysértések nyilvántartása
Szociálpolitika - Népjóléti rendszer (dbf)
Szociálpolitika ASP (vékonykliens)

Testületi munka

Falu Jegyzőkönyv készítő
Testületi Anyagok

Vezetői információ

Vezetői Információs Rendszer

Költségvetési programok

Költségvetés kezelő program
Költségvetési analitika

Integrált Pénzügyi Rendszer

IPR - Beszla
IPR - Kintlévőségek
IPR - Kiszla
IPR - Pénztár
IPR - Pénzügyi vezérlő
IPR - Szerződések
Okmányiroda Pénztár

Hivatali Csoportmunka Rendszer

Hivatali Csoportmunka Rendszer - HCR

LINUX alapú programok

Bérlakás nyilvántartó program
Építéshatósági munka program

Gyámügyi nyilvántartás ASP (vékonykliens)

A webgyám program funkciói a gyámügyön felmerülő ügyintézés teljes menetét lefedik. A programban ügymenettípusokat (ügymenettípus = események egy halmaza, egy adott gyámügyi ügytípus, pl.: kapcsolattartás, gondnokság stb.), azon belül pedig eseménytípusokat (esemény pl. a határozathozatal, a felülvizsgálat, egy állapot megszűnése stb.) kezelünk.

A program támogatja a személyi és vagyoni ügyek nyilvántartásától az ügymenet nyilvántartáson (gyermekvédelmi, gyámsági, örökbefogadási, pénzbeli ellátások, szülői felügyelet, egyéb gyámügyi ügymenet) át a határozatkészítés, listázások, statisztikák készítésének munkafolyamatait.

Nyilvántartás-vezetési kötelezettséget a Gyvt. 137. § (1) bekezdése ír elő a gyámhivatal, a 138. §-a pedig a jegyző részére; a kötelezően vezetett nyilvántartásokat a gyámhivatal részére összefoglaló jelleggel a Gyvt. 140. § határozza meg, a nyilvántartások formáját és pontos adattartalmát, pedig a 235/1997-es kormányrendelet melléklete szabályozza. Az említett nyilvántartások (adatlapok) a webgyám programban a már előzőleg adatmezőkbe rögzített adatok alapján készülnek el.

A webgyám programban a részletező ablakokban kerülnek rögzítésre az ügymenettípusokhoz tartozó speciális adatok, melyek felépítése minden ügymenettípus esetében hasonló, viszont a típushoz szükséges rögzítendő adatoktól függően más és más mezőket tartalmazhat. A program az ügymenettel kapcsolatos összes partnert nyilvántartja, legyen az személy vagy intézmény, az ügyfelek adatainak tárolása ügyféltörzsben történik. Valamennyi eljárás esetében biztosított a személyi és intézmény adatok (ügyféltörzsben felvitt), az adott képernyőn releváns adatok megjelenítése. A program képes kezelni az ügyfélkapcsolatokat is. Egy személyhez hozzárendelhető a szülő, törvényes képviselő, vagyonkezelő, örökbefogadó, gondozó, gondozási intézmény, gondnok és gyám. A webgyám programban az ügymenettel kapcsolatos minden partner megjelenik a partnernyilvántartásban.

A statisztikai adatok gyűjtése az ügymenet és esemény ablakok mezőiben rögzített adatok alapján történik. A program széles körben biztosítja a szűrési, keresési és listázási lehetőségeket. A webgyám program nagyobb részben előre elkészített listaformátumokat kínál.

KIMERA 2008