minősített iratkezelő szoftver

Pénzügyi programok

Kimenő számlázás 2006
Pénztári Kezelő Program
Pénzügyi Analitika - Kintlévőségek
SQL - Iktatás
SQL - Pénztár

'Falu' kistelepülés programcsomag

Falu Népességnyilvántartás
Falu Szociálpolitika

Igazgatási programok

Ebnyilvántartás
EXTRA Szálláshelyek nyilvántartása
EXTRA Telephelyek nyilvántartása
EXTRA Üzletek nyilvántartása
Gyámügyi nyilvántartás (extra)
Gyámügyi nyilvántartás ASP (vékonykliens)
Iktató és Iratkezelő rendszer (SQL)
Iktató és Iratkezelő rendszer ASP (vékonykliens)
Marhalevelek kezelése
mySQL - Szabálysértések nyilvántartása
mySQL - Szociálpolitika - Népjóléti rendszer
Népesség nyilvántartás
Oracle - Szociálpolitika - Népjóléti rendszer
SQL - Szabálysértések nyilvántartása
SQL - Szociálpolitika - Népjóléti rendszer
Szabálysértések nyilvántartása
Szociálpolitika - Népjóléti rendszer (dbf)
Szociálpolitika ASP (vékonykliens)

Testületi munka

Falu Jegyzőkönyv készítő
Testületi Anyagok

Vezetői információ

Vezetői Információs Rendszer

Költségvetési programok

Költségvetés kezelő program
Költségvetési analitika

Integrált Pénzügyi Rendszer

IPR - Beszla
IPR - Kintlévőségek
IPR - Kiszla
IPR - Pénztár
IPR - Pénzügyi vezérlő
IPR - Szerződések
Okmányiroda Pénztár

Hivatali Csoportmunka Rendszer

Hivatali Csoportmunka Rendszer - HCR

LINUX alapú programok

Bérlakás nyilvántartó program
Építéshatósági munka program

IPR - Kintlévőségek

Kintlévőségek nyilvántartása
(Kintlévőségek modul)

A modul a Polgármesteri Hivatal összes, bármilyen okból fennálló kintlévőségét nyilvántartja, folyószámlaszerűen kezeli. Három típusú előírást kezel:

I. Egyösszegű eseti előírás:
A program az előírás mentése után automatikusan generálja az összeget, így azonnal megjelenik az előírás listában.

II. Rendszeres előírás:
A rendszeres előírás lehet fix összegű előírás valamint változó összegű előírás. Rendszeres előírást azoknál a díjnemeknél használunk, melyeknél előre nem látható az előírás megszűnésének időpontja. A rendszeres előírásokat a program esedékességük előtt generálja és csak létrehozásuk után jelennek meg az előírás listában.

III. Előre generálható rendszeres előírás
Az előre generálható rendszeres előírás azoknak a díjnemeknek az előírásához nyújt segítséget, melyeknél előre megtudjuk mondani a kezdő-, és végdátumot, valamint a rendszeresen fizetendő összeget. Pl.: lakáskölcsön esetében. Az előírás megadását követően lefuttatjuk a generálást, ekkor a program előre generálja a fizetendő összegeket a végdátumig, ezek megjelennek az előírás listában. Lehetőség van arra, hogy az előre generált tételeken növelést, vagy csökkentést végezzünk.

A három ismertetett előírás típust használhatjuk kombinálva is, pl.: egy díjnemen belüli egyösszegű eseti + rendszeres előírás. Abban az esetben használjuk, amikor egy díjnemen belül előírunk egy egyszeri összeget, majd ezen felül előírjuk erre a díjnemre a továbbiakban rendszeresen fizetendő összeget. Az egyösszegű előírás azonnal megjelenik az előírás listában, a rendszeres előírás pedig a generálás után fog megjelenni.

A program megoldást kínál azokra az esetekre is, amikor egy díjnem vonatkozásában több száz embernek kell előírást készíteni. Segítségével gyorsan kiválaszthatjuk az érintett személyeket, bevihetjük az előírás adatokat, és nyomtathatjuk a szükséges értesítőket. Nagy mennyiségű előírás gyors és kényelmes létrehozására szolgál a kötegelt előírás funkció.

A Kintlévőségek program tulajdonságai röviden összefoglalva

? Hivatal összes kintlévőségének nyilvántartása
? Egyszeri egyösszegű előírások kezelése
? Rendszeres előírások kezelése (pl. közüzemi díjak)
? Előre generálható előírások kezelése (pl. kölcsön)
? Kötegelt partner és előírás bevitel biztosítása, a partnerekhez azonnal hozzárendelhetők az előírások a beállított paraméterek alapján
? Közös személy- és intézmény állomány elérhetősége
? Díjkezelési jogosultságok kiosztásának lehetősége, mely egyrészt biztosítja az adatvédelmet, másrészt az egyes díjnemek egymástól elkülönített kezelhetőségét
? Adatok exportálása a Kimenő számlázás programba díjnemenként, kötegelve, ahol beemelés után azonnal elkészülnek a számlák, melyek kötegelt nyomtatására is lehetőség van
? Befizetések könyvelése - fogadása a Kimenő számlázás programból, illetve csekkes befizetési állomány fogadása banki terminálból
? Csekkek nyomtatása
? Több fajta lista készítését támogatja, nyomon követhetők benne a fizetési elmaradások, a túlfizetések, valamint a különböző kölcsönök visszafizetésének alakulása
? Egyenleg közlő levél nyomtatása
? Gyorsinformáció elérhetősége partnerenként, illetve összesített információ elérése
? Széleskörű adatrendezési és adatkereséséi lehetőségek

KIMERA 2008