minősített iratkezelő szoftver

Pénzügyi programok

Kimenő számlázás 2006
Pénztári Kezelő Program
Pénzügyi Analitika - Kintlévőségek
SQL - Iktatás
SQL - Pénztár

'Falu' kistelepülés programcsomag

Falu Népességnyilvántartás
Falu Szociálpolitika

Igazgatási programok

Ebnyilvántartás
EXTRA Szálláshelyek nyilvántartása
EXTRA Telephelyek nyilvántartása
EXTRA Üzletek nyilvántartása
Gyámügyi nyilvántartás (extra)
Gyámügyi nyilvántartás ASP (vékonykliens)
Iktató és Iratkezelő rendszer (SQL)
Iktató és Iratkezelő rendszer ASP (vékonykliens)
Marhalevelek kezelése
mySQL - Szabálysértések nyilvántartása
mySQL - Szociálpolitika - Népjóléti rendszer
Népesség nyilvántartás
Oracle - Szociálpolitika - Népjóléti rendszer
SQL - Szabálysértések nyilvántartása
SQL - Szociálpolitika - Népjóléti rendszer
Szabálysértések nyilvántartása
Szociálpolitika - Népjóléti rendszer (dbf)
Szociálpolitika ASP (vékonykliens)

Testületi munka

Falu Jegyzőkönyv készítő
Testületi Anyagok

Vezetői információ

Vezetői Információs Rendszer

Költségvetési programok

Költségvetés kezelő program
Költségvetési analitika

Integrált Pénzügyi Rendszer

IPR - Beszla
IPR - Kintlévőségek
IPR - Kiszla
IPR - Pénztár
IPR - Pénzügyi vezérlő
IPR - Szerződések
Okmányiroda Pénztár

Hivatali Csoportmunka Rendszer

Hivatali Csoportmunka Rendszer - HCR

LINUX alapú programok

Bérlakás nyilvántartó program
Építéshatósági munka program

IPR - Pénzügyi vezérlő

Pénzügyi vezérlő program

A Pénzügyi vezérlő program tulajdonságai

Minden pénzmozgás egy helyen jelenik meg (Fizetési kötelezettségek és Várható bevételek). Az Önkormányzatnál megjelenő minden pénzmozgás egyetlen egy programban nyomon követhető. A program közvetlen adatkapcsolatban van az Integrált Pénzügyi Rendszer szerződés nyilvántartó moduljával. Az ott rögzített szerződések pénzügyi adatai megjelennek a vezérlő program ?Fizetési kötelezettségek? vagy ?Várható bevételek? ablakaiban. A program a pénz mozgását követi a kötelezettségvállalástól egészen a pénzügyi teljesítésig.

? Előirányzatok közvetlen nyomon követése (illetve Költségvetési program felé adatkapcsolat)
A Pénzügyi vezérlő programba rögzíthetők a költségvetésben elfogadott előirányzatok adatai. Ugyanakkor minden kötelezettségvállalásnál megadandó, hogy mely költségvetési előirányzat terhére történik. A rendszer előirányzatonként kimutatja, hogy a teljesülés információkat, teljesítési fázisokra bontva, azaz táblázatban látható, hogy a pénzügyi előirányzat terhére mennyi kötelezettségvállalás történt, a kötelezettségvállalásokból mennyi lett már számlázva, illetve mennyi lett kiegyenlítve. Értelemszerűen látható a maradvány is.

? Külső (idegen) programok kiadási/bevételi információinak fogadása
Az Önkormányzatnál számos, különböző forrásból származó program létezhet, amelyek által lefedett ügyintézési feladatoknak pénzügyi vonzata is van. Kiváló példa erre a szociálpolitika vagy a szabálysértési ügyintézés. A pénzügyi vezérlő képes fogadni ezen programok által átküldött pénzügyi adatokat, természetesen saját eszközeivel végezve a pénzügyi feladatokat. (Érdekes különbséget tenni az Integrált Pénzügyi Rendszer tagprogramjai valamint külső programok között. Míg az első esetben az adott tagprogramban rögzített adatok pénzügyi vonzatai azonnal, automatikusan megjelennek a Pénzügyi vezérlő programban, addig külső programok esetében egy adatexport-adatimport folyamat eredményeképpen kerülnek át a pénzügyi információk.)

? Belső, számla nélküli pénzmozgások kezelése
A rendszer képes nyomon követni a Polgármesteri hivatalban folyó egyéb, nem számlákon alapuló pénzmozgásokat is. Ilyenek lehetnek a dolgozók által felvett előlegek, kölcsönök, illetve nyomon követhetők az elszámolásra felvett összegek.

? Utalványozás (kontírlapok előállítása, kifizetések engedélyezése)
A Pénzügyi vezérlő program teljes körűen kezeli a pénzügyi utalványozás feladatát. A program lehetővé teszi - illetve egyértelmű estekben elvégzi ? a bizonylatok kontírozását. Nyomtatja a kontírlapokat, felállítja a kontírlapok/utalványok analitikus nyilvántartását (mikor készült, ki írja alá stb.) A rendszerből a bármiféle kifizetés kizárólag aláírt, illetve jogosított utalvány megléte esetén történhet meg.

? Csekkek kezelése
Bármilyen, a rendszerbe bekerülő várható bevételről dönthet úgy a program kezelője, hogy azt csekken kell beszedni. Ilyenkor a program lenyomtatja a csekket a posta által megkövetelt formátumban, ellátja azt a bankok által megkívánt azonosító adatokkal. Befizetés után a rendszer képes fogadni a bank által küldött ?OC? állományokat így automatikusan nyilvántartásba venni az befizetéseket. A befizetés ténye természetesen azonnal tükröződik az eredeti bizonylatot kiállító programmodulban is.

? Banki feladatok
A rendszer elkészíti a bankok felé az utalandó tételeket tartalmazó állományokat, amelyek aztán a hivatalban telepített bankterminál program segítségével küldhetők be a bankba. Jelenleg a következő bankok felé küldhetők közvetlenül utalások: OTP, Raiffeisen Bank, Postabank, CIB Bank, illetve speciálisan szociális segélyek kifizetéséhez elkészíti a posta elszámoló központ felé beküldendő floppy lemezt. Fogadni tudja a bank elektronikus folyószámla kivonatait, automatikusan rögzítve a folyószámlán történt változásokat. Az egyes ki- és befizetések természetesen azonnal tükröződnek az eredeti bizonylatot kiállító programmodulban is. A program akár elkülönülve, akár egyben képes kezelni számos bankszámla forgalmát. (Az egyes banki adatformátumokhoz az illesztést természetesen vállaljuk.)

? Készpénzkiadó automaták bizonylatainak kezelése
Analitikus nyilvántartásként megtörténik a készpénzkiadó automaták által kiadott nyomtatott bizonylatok kezelése is.

? Közvetlen adatkapcsolat hivatali könyveléssel (TTG/DOKK)
A Pénzügyi vezérlő programban lehetőség nyílik az egyes tételek kontírozására. Bizonyos uniformizálható esetekben a rendszer közvetlen javaslatot is tesz a kontírozásra, amennyiben a kezelő egyetért a kontírozás módjával, úgy azt csak jóvá kell hagynia. Amennyiben a program nem képes automatikusan kontírozni a tételt, úgy erre felkéri a kezelőt. A kontírozott tételek aztán exportálásra kerülnek a hivatalban használt könyvelő program felé. Az elkészített adatállomány a természetesen megfelel a könyvelő program által megadott követelményeknek. A tételek változtatása, illetve a kontírozás megváltoztatása némi megkötésekkel szabadon végezhető a rendszeren belül egészen addig, míg az adatátadás a könyvelő program felé meg nem történik. Könyvelt tétel esetén változtatni már kizárólag a könyvelési szabályokat figyelembe véve lehet.

? Likviditás figyelés
A Pénzügyi vezérlő program nyilvántartja a gazdálkodó fizetési kötelezettségeit valamint várható bevételeit. Ezen két információ birtokában bármikor lekérhető a likviditás bármely időszakra vetítve. A rendszerhez tartozó vezető információs modul a likviditást napi, heti, havi, vagy akár éves bontásban grafikusan ábrázolja.

? Hátralék kezelés
A Pénzügyi vezérlő programban lehetőség nyílik a fizetési hátralékok nyilvántartására, kezelésére. Szükség esetén a program elkészítteti a késedelmi kamatról szóló számlákat is.

? Minden bizonylat képe is tárolva van
A rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy igény esetén minden ? eredetiben papíron rendelkezésre álló bizonylat szkennelésre kerüljön, és a bizonylatok digitalizált képe a programból bármikor előhívható legyen. Így amennyiben szükségessé válik egy bizonyos bizonylat utólagos megtekintése, azt nem kell a lekönyvelt anyagokból tényleges valójában előásni, hanem elég azt csak a számítógépen megnézni.

? Adatkapcsolat az UMIK rendszerrel
A Pénzügyi vezérlő program ? mint az Intelligens Önkormányzati Rendszer része ? közvetlen, kétirányú adatkapcsolatot képes fenntartani az általunk fejlesztett UMIK (ÜgyMenet és IratKezelő) rendszerrel amin keresztül aktív részese lehet a hivatalon belüli elektronikus ügyintézésnek.


KIMERA 2008